Fiscale voordelen

Arbovoorziening

Stoelmassages vallen ook in 2019 onder de ARBO voorzieningen en hebben binnen de WKR een extra gunstige regeling. De fiscus heeft stoelmassage en reflexzonemassage de ‘nihilwaardering’ toegekend. Dit houdt in dat uw organisatie fiscaal voordeel geniet omdat massages voor 100% als bedrijfskosten mogen worden opgevoerd. Uw bedrijf kan medewerkers onbeperkt en onbelast massages aanbieden zonder dat deze ten laste komen van de vrije ruimte die voor medewerkers mag worden ingezet. Het werkkostenregeling forfait blijft op deze manier onbelast zodat voor het personeel nog 1,2% van de totale (fiscale) loonsom volledig kan worden benut. De kosten voor de massages registreert u als eindheffingsloon en de BTW is als voorbelasting aftrekbaar van de omzetbelasting.


Arbovoorziening op de werkplek

Onder de volgende voorwaarden is stoelmassage of reflexzonemassage volledig aftrekbaar en kan op grond hiervan onbelast en onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers:

- u heeft als werkgever een ARBO plan

- stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat ARBO plan

- stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats

- werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen

- er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemerKosten stoelmassage voor eigen rekening medewerker

U kunt uw medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten aan stoelmassage deel te nemen. Uw organisatie stelt dan de massageruimte en de tijd voor de medewerkers beschikbaar. De werknemers voldoen de kosten rechtstreeks aan Stoelmassage op Locatie.
Kosten stoelmassage voor werkgever aftrekbaar

www.stoelmassage-op-locatie.nl |  070-7370261 of 06-53508833 | info@stoelmassage-op-locatie.nl | Copyright 2019© Stoelmassage op Locatie